JAK ČASTO BY MĚLA KOČKA CHODIT K VETERINÁŘI?

Kočky jsou natolik samostatná stvoření, že se mnoho lidí domnívá, že kromě pravidelného krmení jsou pro majitele zcela bezúdržbové. To by mohlo vysvětlovat, proč k veterináři chodí psi v průměru dvakrát častěji než kočky. Přesto však kočky v různém věku a v různých fázích života potřebují veterinární péči – a dobrá lékařská péče je v životě milovaného domácího mazlíčka důležitá.

veterinární poradna pro kočky

Jak dát kotěti dobrý start do života

Vzhledem k tomu, že se koťata mohou nakazit škrkavkami, které jsou nebezpečné jak pro ně, tak pro jejich majitele, hlavně děti, tak při první návštěvě veterinárního lékaře, která by v ideálním případě měla proběhnout vě věku 2 týdnů, bude kotěti podán přípravek proti škrkavkám s doporučením jej opakovat kazdých 14 dní až do věku 3 měsíců.

Díky protilátkám, které novorozená koťata dostávají z mateřského mléka, jsou dočasně chráněna před infekčními chorobami. Tato imunita ale s přibývajícím věkem koťátka slábne, a pak je třeba jej naočkovat proti řadě nemocí, jako je panleukopenie, infekce horních cest dýchacích nebo vzteklina. První vakcínu by měla koťátka dostat zhruba v osmi týdnech s následným přeočkováním ve třítýdenních nebo čtyřtýdenních intervalech podle doporučení veterinárního lékaře. Očkování proti vzteklině se obvykle provádí ve věku od 12 týdnů. U koťat, která jsou více ohrožena virem kočičí leukémie, může veterinární lékař doporučit, aby se s tímto očkováním začalo ve věku 9 a více týdnů. O tom, jaké očkování je pro vaše koťátko nejvhodnější, se poraďte se svým veterinářem.

A tato úvodní návštěva je také ideální příležitostí k diskusi o tom, kdy vaše koťátko nechat vykastrovat a kdy mu aplikovat čip.


KAŽDOROČNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

Dospělé kočky často maskují příznaky nemoci, a tak i pro domácího tygra, který vůbec nechodí ven, může být pravidelná návštěva veterináře velmi důležitá. Při důkladném vyšetření může váš veterinární lékař vypozorovat změny, které by mohly naznačovat rozvíjející se zdravotní problém. Včasná diagnóza a následná léčba jsou klíčem k co nejrychlejšímu návratu vašeho mazlíčka k plnému zdraví.

Pravidelné očkování je důležité, protože posiluje imunitní systém vaší kočky a pomáhá v boji proti infekčním onemocněním. Asociace veterinárních lékařů specializujících se na vakcinologii u malých zvířat vydávají vakcinační doporučení na základě typů zdravotních rizik, kterým kočka čelí.

STARŠÍ KOČKY SI ZASLOUŽÍ ZVLÁŠTNÍ PÉČI

Jakmile kočka dosáhne věku sedmi let, považuje se za seniora. Pravidelné zdravotní prohlídky pomáhají zajistit, aby zůstala v co nejlepší kondici.

Nezapomeňte, že změny naznačující zdravotní problémy mohou být velmi nenápadné.

PŘÍZNAKY, KTERé byste neměli IGNOROVAT

Kdykoli a v kterémkoli věku se u vašeho mazlíčka objeví příznak, který vás znepokojuje – třeba některý z níže uvedených, kontaktujte svého veterinárního lékaře a objednejte svou kočku na vyšetření.

 • kašel, kýchání, rýma,
 • zvýšená nebo snížená chuť k jídlu
 • častější pití, močení, vyměšování,
 • zvracení,
 • hlasité mňoukání a nářek,
 • nadměrné olizování,
 • změna v aktivitě,
 • nadměrná péče o srst,
 • lokální ztráta srsti,
 • hubnutí,
 • vyměšování mimo toaletu.

TIP: Návštěva veterináře bude mnohem snazší, když se vaše kočka naučí, že přepravka je místo, kde si může hrát nebo dostat pamlsek.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TÉMATA, KTERÁ JE TŘEBA při vyšetření PROBRAT S veterinářem

Návštěva u veterinárního lékaře je příležitostí promluvit si o všech aspektech zdraví vašeho zvířete. Předem si sepište seznam a připojte poznámky o všech neobvyklých změnách, kterých jste si všimli, a to včetně chování, příjmu potravy nebo vzhledu. Seznam vám pomůže vytěžit z návštěvy maximum!

Každoroční lékařská prohlídka u veterinárního lékaře je pro psy i kočky opravdu prospěšná. Jde o prevenci, která je klíčová pro dlouhý a zdravý život. Veterinář může na pravidelných prohlídkách odhalit první varovné příznaky onemocnění, a nastalou situaci tak lze řešit dřív, než si u vašeho mazlíčka všimnete zdravotních potíží vy.

 • Informace o novém zvířeti – Když přijdete k veterináři s novým přírůstkem, připravte se na trošku delší rozhovor. Mazlíčka je třeba zaregistrovat a zapsat informace o jeho lékařské anamnéze.
 • Celkový zdravotní stav – Během prohlídky veterinární lékař vyšetří celkový zdravotní stav vašeho zvířete a zeptá se vás, jaké má zvyky a jak moc je aktivní. V tuto chvíli se můžete poradit o čemkoli neobvyklém, čeho jste si u mazlíčka všimli – nezapomeňte se podívat do poznámek!
 • Stolice – Při objednání vás mohou v ordinaci požádat, abyste přinesli vzorek trusu na vyšetření na parazity. Odeberte čerstvý vzorek do vhodné nádobky a přineste jej s sebou na vyšetření.
 • Ochrana před parazity – Poraďte se se svým veterinářem o možnostech ochrany vašeho mazlíčka před parazity a nemocemi, které přenášejí. V závislosti na místě, kde žijete, a na ročním období, kdy se návštěva koná, se mohou někteří parazité vyskytovat častěji. Například v létě vrcholí sezóna klíšťat a blech, a tak je konzultace na toto téma velmi důležitá.
 • Vakcinace – Váš veterinární lékař může během roční prohlídky doporučit provedení očkování. U koček jde o herpes virus, kalicivirus a panleukopenii. V závislosti na vakcinačním protokolu, legislativě a riziku infekce může být také nutné provést pravidelné přeočkování na vzteklinu. Na základě životního stylu vašeho zvířete může být třeba provést i  jiná očkování proti infekcím jako jsou například kočičí leukémie, chlamydie a bordetellóza u koček.

ZÁKLADNÍ OČKOVÁNÍ VĚTŠINOU ZAHRNUJE:

Za „základní“ očkování se označuje to, které se v oblasti, kde žijete, důrazně doporučuje. Je to proto, že je zde velké riziko, že se zvíře s tímto onemocněním setká.

 • panleukopenie koček,
 • kočičí kalicivirus,
 • kočičí herpes virus typu I (tzv. infekční rinotracheitida koček),

Zeptejte se svého veterinárního lékaře na další možnosti očkování, které by vaše zvíře mohly ochránit před závažným onemocněním. Přečtěte si následující část, kde najdete další informace o těchto možnostech očkování:

DALŠÍ MOŽNOSTI OČKOVÁNÍ KOČEK ZAHRNUJÍ:BAKTERIÁLNÍ INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH

Bordetella a chlamydie jsou infekční bakterie, které mohou u koček způsobovat dýchací obtíže nebo výtok z očí. Pokud se infekce neléčí, může přejít v závažnější problém, jako je například zápal plic. Setkání s kašlajícím nebo kýchajícím infikovaným zvířetem nebo kontakt s kontaminovanýma rukama, oblečením a povrchy může způsobit, že se nakazí i vaše kočka.

veterinární poradna pro kočky

PATŘÍ VAŠE KOČKA DO RIZIKOVÉ KATEGORIE?

Vaše kočka je vystavena vyššímu riziku, pokud:

 • přichází do kontaktu s jinými kočkami (na farmě, v útulku, v pet shopu, v domácnosti s více kočkami),
 • žije v domácnosti s více kočkami nebo se často seznamuje s novými kočkami.

Zeptejte se svého veterinárního lékaře na očkování proti infekcím horních cest dýchacích u koček.

virus kočičí leukémie (FELV)

Jedná se o infekci, která představuje riziko pro mnoho koček. Infekce virem kočičí leukémie jim může oslabit imunitní systém a zvýšit riziko dalších infekcí. Tento virus může také přímo způsobit rakovinu nebo onemocnění krve. FeLV se přenáší slinami, nosním sekretem, močí, výkaly nebo krví infikovaných koček. Kočky se mohou nakazit:

 • při vzájemném čištění,
 • krmením/pitím ze společných misek,
 • kousnutím nebo při rvačce s jinými kočkami,
 • v případě koťat od infikované matky.

Váš mazlíček se tedy může nakazit už jen pouhým setkáním s nakaženou kočkou, která kašle a kýchá, a také prostřednictvím kontaminovaných rukou, oblečení a povrchů.

PATŘÍ VAŠE KOČKA DO RIZIKOVÉ KATEGORIE?

Vaše kočka patří do rizikové kategorie, pokud:

 • je ještě kotě,
 • chodí ven (i když jen občas),
 • přichází do styku s jinými kočkami,
 • žije v domácnosti s více kočkami.

Poraďte se se svým veterinárním lékařem ohledně testování a očkování proti FeLV a zjistěte více o rizicích, kterým může být vaše kočka vystavena.

JAK SI ZPŘÍJEMNIT NÁVŠTĚVU VETERINÁŘE

Pravidelné návštěvy veterinárního lékaře napomáhají udržovat vaše zvíře zdravé, protože veterináři umožňují odhalit počáteční a sotva patrný zdravotní problém dříve, než začne vašeho mazlíčka ovlivňovat závažnějším způsobem.

Následuje několik doporučení, jak zajistit, aby tato zkušenost pro vás i vaši kočku probíhala co nejklidněji.

Pro vás

Požádejte o čas návštěvy, kdy by mohl být v ordinaci relativně klid.

Přijeďte několik minut předem a jděte se přihlásit na recepci, přičemž kočku nechte v autě. Buďte však opatrní, pokud je horko (a také nezapomeňte, že pokud byste nechali otevřené okno, mohla by kočka z auta vyskočit). Pokud by různé pachy, zvuky, pohledy, lidé a zvířata v čekárně mohly vaši kočku znepokojovat, zeptejte se na recepci, zda je možné čekat na klidnějším místě – třeba v otevřené vyšetřovně.

Pokud se jedná o vaši první návštěvu u nového veterinárního lékaře, vezměte si s sebou kopii zdravotních záznamů vašeho zvířete. Jasné vysvětlení, proč jste přišli, a popis případného chování, které jdete zkonzultovat, pomůže, aby byla tato návštěva co nejlépe využita.

Během návštěvy si dělejte poznámky. Pokud si nejste jisti, zda rozumíte pokynům ohledně péče o vašeho mazlíčka nebo stran medikace, ptejte se!

Pro vaši kočku

Podle veterinárních lékařů se většina majitelů koček shoduje na tom, že rutinní prohlídky a preventivní péče jsou důležité. Přesto svou kočku k veterináři pravidelně vozí méně než polovina z nich.

Jedním z hlavních důvodů je, že většina koček má po náladě ještě předtím, než se vůbec dostane do ordinace. Velký počet koček nesnáší, když je jejich majitelé zavřou do přepravky, vezou je autem a pak ještě musejí čekat v čekárně obklopeny cizími tvory.

Pár způsobů, jak zařídit, aby cesta k veterináři kočku stresovala méně:

 • Před návštěvou kočce pečlivě ostříhejte drápky,
 • vyložte přepravku ručníkem, do kterého se kočka může schovat,
 • vezměte si s sebou látku, kterou překryjete přepravku v autě a v čekárně,
 • nechte kočku v přepravce, dokud nevstoupíte do vyšetřovny.
Hledáte veterináře?

Váš veterinární lékař hraje důležitou roli v péči o zdraví vašeho domácího mazlíčka. Po zadání informací o vaší poloze se zobrazí seznam veterinárních lékařů v okolí.

NAJÍT VETERINÁRNÍ PRACOVIŠTĚ

Chcete sdílet tento článek?


Podobné příspěvky

Články, novinky, rady a tipy o Petcare
Kutilské projekty pro majitele zvířat
Články, novinky, rady a tipy o Petcare
Jak lépe rozumět svému mazlíčkovi
Pomozte svým mazlíčkům zvládat teplejší klima

Některá zvířata v horkém počasí trpí.

Články, novinky, rady a tipy o Petcare
Blechy a klíšťata
Zdraví zvířat a lidí je propojeno na mnoha úrovních

Jsou onemocnění přenášená parazity hrozbou i pro vaše blízké?

Nejlepší řešení v oblasti péče o domácí mazlíčky

Nejlepší články s nejužitečnějšími tipy z oblasti péče o domácí mazlíčky

Přidejte se k MyPet.com a získejte přístup k odborným tipům v oblasti péče o domácí mazlíčky
PŘIDEJTE SE K MYPET.COM